Collectie Almere

Sinds het ontstaan van Almere is veel aandacht besteed aan culturele ontwikkeling en verfraaiing an de openbare ruimte. De collectie omvat alle (semi-) publieke kunstwerken, het jong beeldend erfgoed, de landschapskunstwerken en hedendaagse kunst. En telt inmiddels ongeveer 1000 kunstwerken en objecten, en is een waardevolle weerspiegeling van de stedelijke en culturele ontwikkeling van Almere.

Echter, 10 jaar geleden sloot museum de Paviljoens haar deuren, wat ook leidde tot het beëindigen van het collectiebeheer van de Collectie Almere. Resulterend in een versnippering van kennis, archiefmateriaal en collectieve identiteit. En nieuwe kunstwerken en mutaties werden niet systematisch meer bijgehouden.

 

In 2023 starten stichting DKOR en samenwerkingspartners met de inventarisatie en documentatie van alle kunstwerken en hun archiefmateriaal.

Hiermee wordt alle informatie toegankelijk voor zowel een breed publiek, betrokken culturele instellingen en overheden. En kan de Collectie Almere als inspiratiebron dienen voor het maken van nieuwe cultuur.

centraal collectie archief

Collectie Almere Archief

Voor de Collectie Almere wordt geïnvesteerd in een nieuw digitaal archiefsysteem waarin alle informatie over de kunstwerken en beeldend erfgoed wordt verzameld en gedeeld.

 

Axiell
De collectie wordt ondergebracht in het archiefsysteem Axiell CollectionsHet is online toegankelijk en maakt het mogelijk overal gegevens te bekijken en te bewerken, zij het in het depot, de museumzaal of in de openbare ruimte.

Het voldoet aan meerdere standaarden zoals Spectrum 5.0 en daarmee ook aan de Museumnorm.

 

Duurzaam

Ook is het archiefsysteem toekomstbestendig, o.a. door het gebruik van de duurzame identifiers, zodat informatie op website en QR-codes blijven werken.

 

Beheer

Het archiefsysteem maakt toegang mogelijk voor meerdere gebruikers zoals de Gemeente Almere, Stadsarchief, Land Art Flevoland en de Kunstwacht.

collectie documentatie

Inventarisatie 

In 2023 wordt al het archiefmateriaal van partners, archieven, particulieren en overheden wordt geïnventariseerd, zoals schetsen en notities van de kunstenaar, schaalmodellen en documentatie rondom het opdrachtgeverschap.

 

Documentatie

In samenwerking met de Reinwardt Academie en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed wordt gewerkt aan de documentatie van de collectie in het collectie archief.

 

Digitalisatie 

Kwalitatief beeldmateriaal is belangrijk voor de documentatie én publieke presentatie. In parallel van de documentatie worden alle kunstwerken en gerelateerd beeldmateriaal gedigitaliseerd door betrokken erfgoedvrijwilligers en partners.

collectie Flevoland

De documentatie van de Collectie Almere levert veel kennis en ervaring op het gebied van collectiebeheer. 

Het streven is dezelfde formule beschikbaar te stellen voor de andere dorpen en steden in de Provincie Flevoland. 

Om zo de verschillende collecties met elkaar in contact te brengen.

En om de verschillende culturele instellingen en overheden te ontlasten op het gebied van collectiebeheer.

 

Scroll naar boven