Tijdpad op VINDplaats Zenit & Kees Kok

Op VINDplaats Zenit in Almere Buiten is het Tijdpad door de geschiedenis te bekijken. De VINDplaats bevindt zich ter hoogte van de Zenitrotonde, waar de Spectrumdreef aansluit op de Evenaar. Achter de bebouwing is een parkje aangelegd met onder andere moestuinen. Het Tijdpad is een beeldenserie die het verhaal vertelt van de mensen die hier ongeveer 10.000 jaar geleden hun kampementen bouwden. Op deze plaats liggen namelijk diep onder de grondresten van prehistorische bewoning.

Zeven Markers

Beeldhouwer Frans van der Ven – woonachtig in Almere – vertelt met zeven markers hoe deze mensen in hun levensonderhoud voorzagen. Voor demarker Jagen-verzamelen is een oude grottekening gebruikt, in de prehistorie hebben op deze locatie mensen gebivakkeerd die zich met vissen, jagen en het verzamelen van eetbare planten in leven hielden. Op een andere locatie in de polder zijn de resten gevonden van de schedel van een oeros. Dit inspireerde de beeldhouwer tot de marker Poort, twee metershoge palen ieder met een schedel met hoorns. De marker Waar eens de Eem bestaat uit een gedicht, geschreven door Hein Walter. Het gedicht staat op de plaats waar ooit de oever van een rivier was. Op de ontmoetingsheuvel is een marker Ontmoeten te vinden bestaande uit vrouwenfiguren als vruchtbaarheidssymbolen. 

Frans van der Ven

Frans van der Ven werd bekend met zijn Kiekendief, mascotte van de provincie Flevoland. Hij heeft een speciale voorliefde voor mensen en dieren. Meer nog wil hij de verhalen van mensen verbeelden. Voor VINDplaats Zenit heeft hij zich in de archeologie van dit gebied verdiept en goed gekeken naar hoe deze mensen zelf hun wereld in beelden hebben uitgedrukt, bijvoorbeeld in grotschilderingen en beeldjes van hertengewei of steen. Frans werkt met veel soorten materiaal, voor de tijdpadbeelden zijn dat hout en cortenstaal. Deze materialen drukken hier goed de natuurlijkheid van het onderwerp uit.

De beeldenserie Tijdpad door de geschiedenis past naar mijn mening uitstekend bij VINDplaats Zenit. Ik ben lid van de grote vrijwilligersgroep die deze ruimte beheert. En ik vind het mooi te zien hoe kunst onze ruimte aanvult en voor ons het prehistorische verhaal vertelt. Ik nodig belangstellenden van harte uit te komen genieten van deze mooie, rustige plek.

Scroll naar boven