Herman en Ambro Schroten & Goede Rede

Herman en Ambro Schroten beiden Kunstambassadeur van de muurschildering ‘Bijbelverhaal uit Handelingen 27:8’ van Nina Fedyushkina en Aleksandra Nikiforova.

 

Wat eraan vooraf ging!

“Hoe komt het dat er muurschilderingen (fresco’s)  in Almere zijn gemaakt? Het idee is ontstaan tijdens een werkbezoek van woningcorporatie Groene Stad Almere (nu Alliantie) aan Lyon in Frankrijk om daar woningbouw en probleemwijken te bekijken. Tijdens dit bezoek werden zij verrast door de vele prachtige muurschilderingen. Er bleek een kunstwerkgroep te zijn: Cité de Création, die al vele jaren actief is en internationale faam geniet. Er zijn hele wijken met schilderingen rond het thema ‘de ideale stad’, maar vooral in de oude stad zijn er talloze blinde kopgevels waarop prachtige ‘Trompe-l’oeils’ (bedrieg het oog/gezichtsbedrog) geschilderd zijn. Het idee voor de muurschilderingen is door Groene Stad Almere opgepakt in het kader van de revitalisering van Almere Haven. De woningbouwcorporatie is vanaf het begin sterk betrokken geweest bij de bouw van Almere en bezit veel woningen in en bij het centrum van Almere Haven.

 

De eerste muurschildering is gemaakt door kunstenaar Gijs Frieling. Een inmiddels bekende kunstenaar, die tijdens zijn jeugd op de Kerkgracht heeft gewoond. Het thema was ‘de ideale stad’ en is gemaakt op de kopgevel op de hoek van de Markt en Kerkgracht. Daarna is ook het gebouw Corrosia ‘aangepakt’. De destijds gesloten gevels waren een mooie aanleiding om de geschiedenis van Almere weer te geven. De broers Nanne en Simon Balyon waren de makers. Helaas is de muurschildering weer verdwenen bij de laatste verbouwing. Tussen 2001 en 2006 zijn er meer muurschilderingen in het centrumgebied van Almere Haven gerealiseerd. Uit overleg met de gemeente bleek dat er geen enkele vergunning nodig was om dit te doen. Ook Welstand stelde geen eisen. Daarom konden de muren vrijuit beschilderd worden.   

 

Kerkcentrum Goede Rede

De bouw van het kerkcentrum Goede Rede is voltooid in 1979. De architectuur is tamelijk gesloten, naar binnen gekeerd met een sterke baksteenstructuur. De hele omgeving was ‘schuin en bruin’ naar de ‘architectuurmode’ van die tijd. In overleg tussen Groene Stad/De Alliantie en het kerkbestuur is de gedachte ontstaan om de betekenis van het gebouw, een goede rede/veilige haven, naar buiten zichtbaar te maken. Het toenmalige oecumenisch kerkbestuur (Protestant en RK) was enthousiast over die suggestie. De bouw van Almere is immers tot stand gekomen in de drooggelegde voormalige Zuiderzee/IJsselmeer. De naam van het kerkgebouw is ontleend aan de Bijbeltekst: (Handelingen 27 : 8). Paulus werd als gevangene, met een aantal andere gevangenen naar Rome overgebracht. Het werd een lange en onstuimige tocht op zee waarbij schipbreuk werd geleden. Met moeite kon Paulus met de andere opvarenden een veilige haven bereiken, ‘een goede rede’.

 

Bij de voorbereiding  van de muurschildering ontstond het idee om via de bestaande  samenwerking tussen de Provincie Flevoland en de stad/regio Dmitrov (bij Moskou) Russische kunstenaars in te schakelen. Tijdens een bezoek aan Dmitrov zag Jan de Vletter (directeur van woningbouwcorporatie De Alliantie) dat kunstenaars daar met grote inzet werkten aan de renovatie van de kleurige gevels van de talloze kerken, die in de communistische tijd in verval waren geraakt. Het leek hem interessant om die kennis te benutten in Almere. Tijdens een later bezoek aan Dmitrov van een werkgroep bestaande uit Irene Visser (namens Goede Rede), Jan Wachtmeester en Jan de Vletter (namens Alliantie) werden drie kunstenaars gevraagd om een schetsontwerp te maken voor een muurschildering. Er werd gekozen voor het ontwerp van Nina Fedyushkina en haar zus Aleksandra. Deze keuze was vooral gebaseerd op het impressionistische karakter van het ontwerp en de subtiele kleurinvulling. Nina is in 1953 in Dmitrov geboren en heeft daar ook de kunstacademie gevolgd. Het ontwerp is aan de bezoekers van Goede Rede getoond en de reacties waren zeer positief.

 

De Realisatie

In Almere Haven zijn in 2004 de muurschilderingen direct op de muur aangebracht m.a.w. de cementlaag is op het metselwerk aangebracht. Over de duurzaamheid van deze constructie waren twijfels. Daarom werd besloten om de muurschildering op panelen aan te brengen. De kunstenaars konden tijdelijk in een net afgebouwde flat van Alliantie  logeren. Er werden steigers gebouwd (de dames waren eerst wel bang in verband met de hoogte). De productie werd met Keim BV voorbereid. (Keim heeft ook de speciale verf voor de kleuren van de Regenboogbuurt in Almere Buiten geleverd.) De kunstenaars zijn ongeveer vier weken bezig geweest. Een praktisch probleem was dat je met zo’n groot werk met  je ‘neus op het schilderij’ moest werken; daarbij was het moeilijk om de schaal goed te krijgen. Tussentijds zijn er bezoeken gebracht aan het Mauritshuis en het Rijksmuseum. De dames waren zichtbaar ontroerd toen zij het werk van Rembrandt zagen. Op 30 augustus 2004 was de oplevering van het kunstwerk. Het resultaat van de geschilderde panelen is prachtig. De muurschildering straalt warmte en zorgzaamheid uit in schitterende tinten. De compositie is mooi. Het is een Goede Rede. De kleuren blijven hun tint goed behouden en bij verschillende belichtingen kun je steeds iets nieuws ontdekken.

 

Financiering

Het kunstwerk kon worden gerealiseerd door een belangrijke subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland. De Alliantie zorgde voor huisvesting van de kunstenaars en was ook de opdrachtgever voor de technische uitwerking.”

Scroll naar boven