Marie-Josée Röselaers & Constructies

“In Flevoland bevinden zich veel kunstwerken van Cyril Lixenberg. In Dronten staat een permanente Lixenberg-beeldenroute met 26 sculpturen. Het meest indrukwekkende kunstwerk van hem met de titel ‘Beelden op de dijk’ staat op de Ketelmeerdijk in Dronten.


Het bestaat uit drie opengewerkte figuren, een driehoek, cirkel en vierkant. De geknikte figuren staan in elkaars verlengde op een afstand van 20 meter van elkaar. Het is geometrische kunst en op grote afstand te zien.

Het kunstwerk werd door de kunstenaar in bruikleen gegeven aan het boerenechtpaar Wim en Mia Salomons.


De gemeente Dronten besloot, met financiële steun van de provincie, de werken aan te kopen.

In 1989 bestond de gemeente Dronten 25 jaar. De gemeente vroeg Lixenberg of hij nog iets meer voor Dronten kon doen. Hij stelde voor 25 kunstwerken te maken, één voor elk jaar dat de gemeente bestond. En een 26ste voor de toekomst. Hij gaf de kunstwerken in bruikleen en de gemeente zou de plaatsingskosten betalen. Zo kreeg de gemeente Dronten een grote collectie buitenkunst van één kunstenaar.

In Almere staan 2 kunstwerken van Lixenberg met de titel ‘Constructie’. Ze staan vlakbij ’t Oor in Haven, links en rechts van de Noorderdreef, beide geplaatst in 1981.

 

‘Constructie I’ is aangekocht door de gemeente, ‘Constructie II’ is een schenking van de kunstenaar.

 

Geometrische vormen hebben mij sinds de wiskundelessen op gymnasium ß altijd geïnspireerd. Het is fascinerend hoe de kunstenaar in zijn werken heeft gespeeld met deze vormen. Hij werkt zowel twee- als driedimensionaal. In de Collectie van Almere zitten ook tweedimensionale tekeningen.

Lixenberg is geboren in 1932 in Londen. Hij studeerde aan de Central School of Arts and Crafts in Londen en aan de École des Beaux Arts te Parijs. Van 1959 woonde en werkte hij in Amsterdam.
Hij overleed op 10 januari 2015.”

Scroll naar boven