Jan Kees Gijsberg & Zomer in de Stad

“Mijn interesse in Poort is gestart tijdens het Architectuurontbijt dat in 2003 door het voormalige Architectuurcentrum Casla werd georganiseerd midden in een lege vlakte waar de nieuwe wijk Poort zou ontstaan. In 2007 is er een grote Bouwbeurs georganiseerd in de Topsporthal. Dat maakte mijn vrouw en mij enthousiast om in Poort een huis te bouwen naar ons eigen ontwerp. 


In het begin was hier nog niet zoveel kunst en cultuur, het waren de jaren van de crisis. Er was het Tijdelijk Museum, de exacte plattegrond van De Paviljoens. Daar werden allerlei activiteiten aan gekoppeld zoals de Academie van de Bouwkunst, de Rietveld Academie en kunst in de openbare ruimte.

 

Daarnaast was het zo dat er ieder jaar toch weer wat meer budget kwam voor kunst in de openbare ruimte zoals in het Homeruspark. Hiervoor was een klankbordgroep die meedacht over de locaties waar die kunstwerken zouden kunnen komen. 

 

Het plan ligt er om er een Nike-tempeltje te realiseren, maar het is heel moeilijk om daar de financiering voor rond te krijgen. Daar is nu een stichting voor opgericht, Stichting Homerus voor Kunst en Cultuur met website. Dan is er nog het Arte College waar een kunstwerk met de leerlingen wordt ontwikkeld. Allemaal projecten waar ik bij betrokken ben. Ook staan er in Poort veel Erfgoedmarkers, kunstwerken die een archeologische vindplaatsen markeren.

Ik ben al 25 jaar stadgids in Almere en vertel tijdens rondleidingen over het prachtig kunstwerk ‘Summer in the City’ van Auke de Vries.

 

Je hebt de rooilijn van de Europalaan en je hebt de rooilijn van de Nederlandstraat en die snijden elkaar op een bepaald punt. Het kunstwerk staat precies op dat snijpunt.

Auke de Vries werkt veel met balancerende volumes, kubussen, kegels en bollen geregen aan stalen lijnen. Soms monochroom zwart, dan weer met kleurrijke elementen.

Ik kwam bij de Alliantie foto’s tegen over de constructie en ook nog een ontwerpschets. In het kunstwerk zit een staalconstructie en een plaat die er omheen is gevouwen.

 

Het is gerealiseerd door woningcorporatie De Alliantie. In het verleden werd 1% van de bouwsom besteed aan kunst in de openbare ruimte, dat mag niet meer sinds de nieuwe Woningwet, daarom staat er in Poort relatief minder kunst dan in oudere wijken. De kunstwerken van De Alliantie zijn ‘om niet’ overgedragen aan de gemeente.

Scroll naar boven